Tag:Mizzou 18

3L Kelsey Forqueran Named to Mizzou 18

February 27th, 2019

Kelsey Forqueran, 3L, was named to this year’s class of the Mizzou 18. Started in 2018, the Mizzou Alumni Association Student Board presents the Mizzou 18 Award to honor 18 University…